Thông báo điều chỉnh hình thức dạy học thực hành HK1 năm học 2021-2022

Nhằm chủ động triển khai thực hiện tiến độ đào tạo học kỳ 1 năm 2021-2022. Ngành Công nghệ sinh học thông báo tới toàn thể Sinh viên như sau:

Học kỳ 1 năm 2021-2022 các học phần thực hành dời thời gian và bắt đầu học từ ngày 02/01/2022 theo hình thức dạy và học trực tiếp tại các phòng thí nghiệm của Ngành.

Thông tin cụ thể về thông báo này và phụ lục các môn thực hành học kỳ 1, năm học 2021-2022, các bạn xem tại đây.

Đã đọc 245 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department