NHÂN SỰ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
buileminh TS Bùi Lê Minh
Trưởng ngành
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
nguyenthinha ThS. Nguyễn Thị Nhã
Phó trưởng ngành kiêm Trưởng bộ môn CNSH Thực vật & Nông nghiệp CNC
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
vuthihuyentrang ThS. Vũ Thị Huyền Trang
Phó trưởng Ngành kiêm Trưởng Bộ môn Tin sinh học & Hệ gene chức năng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
vuquanghieu TS. Vũ Quang Hiếu
Trưởng Bộ môn CNSH Động vật & Y dược
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
tranthivan CN. Trần Thị Vân
Thư ký - Giáo vụ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
hothicamnguyen KS. Hồ Thị Cẩm Nguyên
Nhân viên phòng thí nghiệm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
nguyenquangthach GS.TS. Nguyễn Quang Thạch
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
phanthanhkiem PGS.TS. Phan Thanh Kiếm
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
vuvanvan TS. Vũ Văn Vân
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
vuminhthiet TS. Vũ Minh Thiết
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
nguyentrunghieu ThS. Nguyễn Trung Hiếu
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
giangcamtu ThS. Giang Cẩm Tú
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
dotienvinh ThS. Đỗ Tiến Vinh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
maithiphuonghoa ThS. Mai Thị Phương Hoa
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
tranletrucha ThS. Trần Lệ Trúc Hà
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
huynhvanhieu ThS. Huỳnh Văn Hiếu
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
phamthihaiha TS. Phạm Thị Hải Hà
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
nguyenhoangdung TS. Nguyễn Hoàng Dũng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
dohoangdangkhoa TS. Đỗ Hoàng Đăng Khoa
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
nguyenthikhoa TS. Nguyễn Thị Khoa
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
phungthithuhuong TS. Phùng Thị Thu Hường
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
vothanhsang PGS.TS. Võ Thanh Sang
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
tranthibichhuy ThS. Trần Thị Bích Huy
Chuyên viên nghiên cứu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
nguyenthanhcong ThS. Nguyễn Thành Công
Chuyên viên nghiên cứu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học
ongbinhnguyen ThS. Ông Bỉnh Nguyên
Chuyên viên nghiên cứu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Ngành Công nghệ Sinh học