Tham quan Nhà màng nông nghiệp công nghệ cao tại Đăk Nông

Ngày đăng: 23/04/2019

Chuyến đi tham quan nhà màng trồng cây công nghệ cao tại Đăk Nông được Khoa Công nghệ sinh học tổ chức cho sinh viên Khoa đến tham quan và học tập.


Hình ảnh khác