Thông báo

Hướng dẫn trình bày KLTN năm học 2018 - 2019

15/07/2019

Hướng dẫn trình bày KLTN năm học 2018 - 2019

Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “NTTU START - UP OPEN DAY 2019"

02/07/2019

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Cuộc thi ý tưởng Sáng tạo Khởi nghiệp mở rộng “NTTU Start - Up Open Day 2019” theo Kế hoạch số 99 ngày 17/6/2019.

Lớp tập huấn đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên

16/05/2019

Lớp tập huấn đào tạo khởi nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, công cụ cơ bản về khởi nghiệp sáng tạo cho SV các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.

Học bổng toàn phần của Liên Bang Nga 2019

18/04/2019

Học bổng toàn phần do Liên Bang Nga tài trợ, dành cho sinh viên năm nhất chính quy, sinh viên/học viên vừa tốt nghiệp Đại học/Cao học, cựu sinh viên đang công tác trong các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục Đại học.

Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Công nghệ sinh học Khóa 2016

16/04/2019

Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Công nghệ sinh học Khóa 2016

Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Công nghệ sinh học khóa 2015

16/04/2019

Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Công nghệ sinh học khóa 2015