Hệ thống phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Ung thư – Tế bào gốc

23/04/2019

Phòng thí nghiệm Ung thư – Tế bào gốc (Cancer – Stem cell Lab.)

Phòng thí nghiệm Sinh hóa – Sinh dược – Ký sinh trùng

23/04/2019

Phòng thí nghiệm Sinh hóa – Sinh dược – Ký sinh trùng

Phòng thí nghiệm vi sinh

14/04/2019

Phòng thí nghiệm vi sinh

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử Thực vật

13/04/2019

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử Thực vật

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Thực vật

10/04/2019

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Thực vật