Giới thiệu

Phòng thí nghiệm Ung thư – Tế bào gốc

23/04/2019

Phòng thí nghiệm Ung thư – Tế bào gốc (Cancer – Stem cell Lab.)

Phòng thí nghiệm Sinh hóa – Sinh dược – Ký sinh trùng

23/04/2019

Phòng thí nghiệm Sinh hóa – Sinh dược – Ký sinh trùng

Phòng thí nghiệm vi sinh

14/04/2019

Phòng thí nghiệm vi sinh

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử Thực vật

13/04/2019

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử Thực vật

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Thực vật

10/04/2019

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Thực vật

Sơ đồ tổ chức Khoa Công nghệ sinh học

20/01/2019

Khoa Công nghệ sinh học

Giới thiệu về Khoa Công Nghệ Sinh Học Và Môi Trường

15/01/2019

Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp