Nhân sự - giảng viên

PGS. TS. Trần Hoàng Dũng
Trưởng Khoa
thdung@ntt.edu.vn

NCS. ThS. Nguyễn Thị Nhã
Phó Trưởng Khoa
ntnha@ntt.edu.vn

NCS. ThS. Vũ Thị Huyền Trang
Trưởng bộ môn CNSH Nông nghiệp
vthtrang@ntt.edu.vn

TS. Nguyễn Hữu Hùng
Giảng viên
nhhung@ntt.edu.vn

TS. Phạm Thị Hải Hà
Giảng viên
pthha@ntt.edu.vn

CN. Trần Thị Vân
Thư ký - Giáo vụ
ttvan@ntt.edu.vn

NCS. ThS. Đỗ Tiến Vinh
Giảng viên
dtvinh@ntt.edu.vn

NCS. ThS. Mai Thị Phương Hoa
Giảng viên
mtphoa@ntt.edu.vn

NCS. ThS. Huỳnh Văn Hiếu
Giảng viên
hvhieu@ntt.edu.vn

ThS. Trần Lệ Trúc Hà
Giảng viên
tltha@ntt.edu.vn

ThS. Giang Cẩm Tú
Giảng viên
gctu@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Trung Hiếu
Giảng viên
nthieu@ntt.edu.vn

ThS. Lê Thị Phương Thảo
Chuyên viên phòng thí nghiệm
ltpthao@ntt.edu.vn

KS. Hồ Thị Cẩm Nguyên
Nhân viên phòng thí nghiệm
htcnguyen@ntt.edu.vn