INTRODUCTION

Khoa Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Và Công Nghệ Sinh Học

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

2374 Quốc lộ 1, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

Điện thoại: 0866 858 056

E-mail: cnsh@ntt.edu.vn