Tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Bình Dương

Ngày đăng: 08/05/2019

Tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Bình Dương


Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ vi sinh Hằng Hữu tuyển dụng:

03 kỹ sư nông nghiệp trồng hoa, rau hữu cơ, rau thủy canh aquaponics

Yêu cầu: Nam

Ưu tiên sinh viên mới ra trường, không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Nơi làm việc: Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương

Thông tin chi tiết tham khảo link bên dưới.

Link: https://www.facebook.com/agrorecruit/photos/a.2250918221803230/2386113148283736/?type=3&theater

Các tin khác