Tuyển dụng kỹ sư công nghệ Sinh học làm việc tại Bến Tre

Ngày đăng: 13/06/2019

Tuyển dụng kỹ sư công nghệ Sinh học làm việc tại Bến Tre


Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tuyển dụng nhân viên chuyên ngành: Công nghệ sinh học/ Nông nghiệp/ Bảo vệ thực vật.

Thông tin chi tiết vui lòng xem link đính kèm.

https://www.facebook.com/vietha.duong.37/posts/2261994677170366

Các tin khác