Tuyển dụng kỹ sư công nghệ sinh học làm việc Đà Lạt

Ngày đăng: 06/05/2019

Tuyển dụng kỹ sư công nghệ sinh học làm việc Đà Lạt


Chi nhánh Công ty Lavite Việt Nam   -   Vietnam's Fruit Juice - Lavite tuyển dụng:

+ 01 bạn chuyên ngành NUÔI CẤY MÔ, hiện tại sẽ làm việc ở Đà Lạt

+ 02 bạn kỹ thuật viên đi làm liền.
---
Email hồ sơ cho chị Tiết: hello@lavite.com.vn
---
- Ăn ở dalat có chỗ cty.
- Lương thưởng: cạnh tranh, đảm bảo đủ động lực như team Hector
- Chế độ: đầy đủ theo luật.
- Khác: cơ hội thành leader vì sẽ được giao việc, giao quyền, hướng dẫn, sửa sai và bạn sẽ thành quản lý sớm.
- Chuyên môn: chắc chắn luôn được cập nhật cái mới của ngành.
- Môi trường: Lavite là gia đình.

Link: https://www.facebook.com/tuyet.nguyen.9674/posts/10157271794729727

Các tin khác