Hướng dẫn trình bày KLTN năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 15/07/2019

Hướng dẫn trình bày KLTN năm học 2018 - 2019


Gửi các bạn sinh viên đang thực hiện KLTN năm học 2018 - 2019,

 

Dưới đây là file Phụ lục 4 Hướng dẫn trình bày KLTN 2018-2019 (có định dạng sẵn thứ tự các nội dung, đánh số trang, header, footer, heading và mục lục tự động). Các bạn lưu ý đọc thật kỹ và trình bày báo cáo KLTN theo đúng hướng dẫn trong Phụ lục 4 này (tải file đính kèm).

Chúc các em hoàn thành thật tốt KLTN!Tải file đính kèm

Các tin khác